Logo
Vyhledávání

Sanace vlhkého zdiva

Mnoho stavebních objektů, zejména rodinných domů dříve postavených, vykazuje značný stupeň vlhkosti zdiva a tato skutečnost výrazně snižuje komfort jejich užívání. Nekvalifikované zásahy do zdiva a použití nevhodných materiálů neodstraňují v mnoha případech základní příčiny provlhání stavby a přináší jen krátkodobý efekt.

Naše firma je programově specializovaná zejména na sanaci vlhkého zdiva. Provádíme všechny metody sanace a jejich kombinace. Využíváme, mimo jiné, metody klasického podřezání zdiva a velice účinnou metodu tlakové chemické injektáže.
 
Metoda podřezání zdiva s následným vložením speciální vodotěsné plastové izolace dává 100% záruku s prakticky neomezenou životností. Podřezáváme zdivo v jakékoliv úrovni, bez omezení jeho tloušťky. Metoda tlakové chemické injektáže je moderní a v zahraničí nejpoužívanější metodou sanace vlhkého zdiva. Použití této metody vede k vytvoření vodonepropustné hydroizolační clony v injektovaném zdivu a současně dochází k výraznému statickému zpevnění injektovaného zdiva.

Metodu tlakové chemické injektáže lze použít pro toto zdivo:
  • cihelné
  • smíšené
  • kamenné
  • betonové
 
Zajišťujeme zpracování odborného posudku stavu objektu z hlediska vlhkostních poměrů a návrhy sanačních opatření. Ve složitějších případech zpracujeme návrh na kompletní řešení stavby z hlediska sanace, jako jsou např. skladby podlah, odvodnění terénu, povrchové úpravy a speciální sanační omítky.